Journal

cá voi gỗ treo trên trần nhà

TAP CONCEPT - HÀNH TRÌNH 7 NĂM ĐI TÌM SỰ ĐỔI MỚI

CABAY Admin

Nhìn lại chặng đường 7 năm, chúng tôi đều giật mình vì không nghĩ rằng hình ảnh chú cá bay lên khỏi mặt nước đã đưa TAP đi xa như...

TAP CONCEPT - HÀNH TRÌNH 7 NĂM ĐI TÌM SỰ ĐỔI MỚI

CABAY Admin

Nhìn lại chặng đường 7 năm, chúng tôi đều giật mình vì không nghĩ rằng hình ảnh chú cá bay lên khỏi mặt nước đã đưa TAP đi xa như...

photo: TAP Concept

KHÔNG GIAN "LẠT" CONCEPT

Lê Vũ

/Lạt/ concept là sự cộng hưởng về ý tưởng của đội ngũ TAP cùng với hoa sĩ trẻ Bùi Ngân. Lấy chất liệu dân gian làm chất liệu sáng tạo...

KHÔNG GIAN "LẠT" CONCEPT

Lê Vũ

/Lạt/ concept là sự cộng hưởng về ý tưởng của đội ngũ TAP cùng với hoa sĩ trẻ Bùi Ngân. Lấy chất liệu dân gian làm chất liệu sáng tạo...

[POP-UP STORE] TAP CONCEPT & TUHU CERAMICS

[POP-UP STORE] TAP CONCEPT & TUHU CERAMICS

CABAY Admin

Ngay tại sảnh không gian mua sắm KOHNAN JAPAN Lê Thánh Tôn đang diễn ra sự kiện Pop-up dài nhất từ trước tới nay của TAP và hai người bạn KIHOWA và TUHU Ceramics.

[POP-UP STORE] TAP CONCEPT & TUHU CERAMICS

CABAY Admin

Ngay tại sảnh không gian mua sắm KOHNAN JAPAN Lê Thánh Tôn đang diễn ra sự kiện Pop-up dài nhất từ trước tới nay của TAP và hai người bạn KIHOWA và TUHU Ceramics.